Privacy Policy

Dit is het privacy statement van VIN-d Wijn (hierna ook: “VIN-d Wijn” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website van VIN-d Wijn op www.vin-dwijn.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een bestelling plaatst, verwerken we diversen gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jou gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om de Website te verbeteren;
 • Om je een persoonlijk account aan te bieden en jouw persoonlijk account te beveiligen;
 • Om een beter op jou toegespitste Website aan te bieden;
 • Om een bestelling te kunnen leveren;
 • Om de betaling van een bestelling te kunnen verwerken;
 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;
 • Om service te kunnen bieden nadat jouw bestelling is geleverd;
 • Om jou (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen;

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website
Om de website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie
Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

Accountgegevens
Als je een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die je bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun je je account aanvullen met andere gegevens. Je kunt de volgende gegevens invullen bij je account:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Afleveradres
 • Geboortedatum

We houden daarnaast voor je account bij wat je in het verleden besteld hebt en welke artikelen je bekeken hebt. Op basis daarvan kunnen we een beter op jou toegespitste Website aanbieden.

Verwerken en afhandelen van bestellingen
Voor het verwerken van bestellingen en de afhandelingen daarvan door de levering voor het eventueel verwerken van retourzendingen en het bieden van service na levering van jouw bestelling, gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Afleveradres

Betalingsgegevens
Om je betaling te kunnen verwerken, vragen we jouw betalingsgegevens. De verzochte gegevens zijn afhankelijk van de door jou gekozen betalingsoptie en kunnen onder andere jouw naam, rekeningnummer of creditcardnummer bevatten. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens alleen voor het verrichten van de betaling en voor eventuele terugbetaling bij annuleren of retourneren van bestelde producten of diensten.

Aanbiedingen via een nieuwsbrief
Als je hiervoor kiest, ontvang je regelrecht per e-mail onze nieuwsbrief met interessante acties en aanbiedingen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief.

Jouw gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat je ons daar uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijke hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

Om jouw bestelling te kunnen leveren kan het nodig zijn dat VIN-d Wijn jouw (adres)gegevens verstrekt aan een derde partij.

Verder kan VIN-d Wijn jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Tenslotte kan VIN-d Wijn jouw gegevens aan derde verstrekken indien zij daartoe op basis van wet –en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Je kunt de (persoons)gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Account.

Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via info@vin-dwijn.nl. Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je mededelen:

 • welke gegevens wij verstrekken;
 • voor welke doeleinden wij deze verstrekken;
 • waar deze gegevens vandaag komen;
 • aan wie wij de gegevens verstrekken;
 • voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

 • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
 • of in strijd met de wet worden verwerkt.

VIN-d Wijn zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien VIN-d Wijn niet aan je zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Wanneer je je account verwijdert, zal VIN-d Wijn alle informatie over jou vernietigen of anonimiseren.

Beveiliging

VIN-d Wijn zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tot slot

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.
VIN-d Wijn is een vennootschap onder firma en is gevestigd te (2103 TR ) Heemstede, aan Borneostraat 34.